VILLKOR

  1. Allmänna villkor

1.1 Dessa försäljningsvillkor (nedan kallade Villkoren) anger Köparens och MB,Maduva:s (nedan kallad Säljaren) ömsesidiga rättigheter, skyldigheter och ansvar när Köparen köper varor i e-shoppen.

1.2 Bilderna på varorna är endast illustrativa och originalprodukterna kan skilja sig från de som visas. De tillhandahållna bilderna kan inte användas som underlag för anspråk. En produkt anses vara av god kvalitet om den överensstämmer med provet, modellen eller beskrivningen i webbshoppen.

 

  1. Ögonblicket för ikraftträdande av köp- och försäljningsavtal

2.1. Köp- och försäljningsavtalet mellan Köparen och Säljaren anses vara i kraft från det ögonblick då Köparen har skapat en kundvagn i e-shoppen, angett leveransadress, valt betalningsmetod och läst dessa villkor och klickat på knappen “Bekräfta beställning”, och gäller tills komplett genomförande.

2.2. Varje avtal som ingås mellan Köparen och Säljaren skyddas av Maduva MB.

 

  1. Köparens rättigheter

3.1. Köparen har rätt att köpa varor i e-shoppen i enlighet med dessa villkor och Sveriges lagar.

3.2. Köparen (konsumenten) har rätt att ångra avtalet om köp och försäljning av varor med Säljaren och kan göra detta genom att skriftligen meddela Säljaren inom 14 arbetsdagar från leveransdatumet för varan.

 

  1. Köparens skyldigheter

4.1. Köparen måste ta emot de beställda varorna och betala priset på varorna och leveransen av dessa.

4.2. Om uppgifterna i Köparens registreringsformulär ändras måste Köparen uppdatera dem omgående.

4.3. De varor som Köparen väljer reserveras och Säljaren förbinder sig att genomföra köp- och försäljningsavtalet i det ögonblick då Säljaren får ett meddelande från Köparens bank om betalning för de valda varorna. Köparen måste bekräfta betalningsordern senast 24 timmar efter att ha klickat på knappen “Bekräfta beställning”. Om betalningsordern inte bekräftas inom denna period har Säljaren rätt att anse att Köparen har dragit sig ur försäljningsavtalet.

4.4. Köparen måste även följa andra krav som fastställs i Villkoren och Sveriges lagar.

 

  1. Säljarens rättigheter

5.1. Om Köparen försöker försämra e-shoppens verksamhet eller drift kan Säljaren utan föregående meddelande begränsa eller stänga av (avsluta) dennes tillgång till e-butiken.

5.2. Säljaren har rätt att tillfälligt eller på obestämd tid avbryta driften av e-shoppen utan särskilt meddelande.

5.3. Säljaren har även andra rättigheter som föreskrivs i Villkoren och Sveriges lagar.

 

 

  1. Säljarens ansvar

6.1. Att skapa sådana villkor för Köparen att denna korrekt ska kunna använda de tjänster som e-shoppen tillhandahåller.

6.2. Att organisera leveransen av de varor som beställts av Köparen till den adress som anges av Köparen.

6.3. I fall av särskilda omständigheter, som innebär att Säljaren inte kan leverera de beställda varorna till Köparen, förbinder sig Säljaren att erbjuda Köparen en motsvarande produkt, eller i det fall att Köparen vägrar att acceptera den motsvarande produkten, återbetala den summa som Köparen betalat inom 5 arbetsdagar. I detta fall befrias Säljaren från ansvar för att varor inte levererats.

 

  1. Leverans av varor

7.1. Varorna levereras på Köparens bekostnad av transportföretaget.

7.2. Varorna levereras till den adress som anges av Köparen inom 3-6 arbetsdagar från den mottagna betalningen för varorna och för transporten av varorna.

7.3. Den exakta leveranskostnaden beror på vikten, volymen, måtten och leveransstället för de beställda varorna, vilket innebär att det slutliga priset visas först när beställningen är lagd.

7.4. Under leveransen av varorna måste Köparen tillsammans med transportföretagets representant kontrollera skicket på leveransen, samt antal, kvalitet på och typer av produkter.

7.5. Om Köparen upptäcker att skicket på leveransen, eller att antal, kvalitet på och typerna av produkter inte är korrekt, ska Köparen avböja leveransen och notera detta i fraktsedeln. Om Köparen har godtagit försändelsen och undertecknat fraktsedeln utan kommentarer, anses det att leveransen är fri från defekter och att kvantitet, kvalitet och typerna av produkter överensstämmer med köpekontraktets villkor.

 

  1. Retur av varor

8.1. Om Köparen (konsumenten) vill backa från sin del av köp- och försäljningsavtalet, vilka beskrivs i punkt 3.2 i Villkoren, ska varorna returneras till Säljaren inom 7 dagar från Köparens skriftliga meddelande om återkallande från avtalet om köp och försäljning. Varor som Köparen (konsumenten) inte gillar, såsom form, storlek, färg, modell eller fullständighet ska ersättas eller återtas från Köparen inom 14 dagar efter leverans till närmaste Maduva,MB-filial.

 

GermanDanishEstoniaLatviaLithuania